Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
        

 
Litigii vamale - restituirea taxelor vamale plătite în plus, impozite, taxe, anularea deciziilor autorităţilor vamale de a răspunderii administrative, de apărare în justiţie împotriva pretenţiile autorităţilor vamale de a colecta taxele vamale, recursul cerinţele autorităţilor vamale de plaţi  si taxe vamale,  atacarea  deciziei  vamale,  recuperarea fondurilor fără a recurge la instanţă, recursul de suspendare a producţiei de bunuri, alte categorii de litigii vamale.