Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
     

 
Privind stagierea în cadrul Biroului Asociat de Avocaţi „INTERLAWYER”:
 
Art.14 Legea cu privire la avocatură, stipulează „ Avocatul stagiar poate fi cetăţeanul  Republicii Moldova, licenţiat în drept, care are capacitate deplină de exerciţiu şi o reputaţie ireproşabilă şi care a încheiat cu unul dintre avocaţi contract de efectuare a stagiului profesional.”
 
Orice persoană care deţine studii superioare  juridice licenţiate în drept  şi are dorinţa şi intenţiea serioasă de a  deveni specialist competent  în domeniul avocaturii, de o obţine licenţa de avocat  în urma petrecerii stagiunii profesionale  de avocat şi a examenului de calificare în avocatură, puteţi să vă adresaţi prin intermediul saitului nostru sau personal la telefonul indicat  pe sait, pentru a obţine informaţii suplimentare privind petrecerea stagiunii profesionale în cadrul BAA „INTERLAWYER”.
 
 Fiecare caz  va fi studiat în parte de  avocatul răspunzător de stagiul profesional,  cu  propuneri  şi soluţii prielnice ambelor părţi.