Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
     

 

Servicii juridice. Consultaţii juridice.

Pentru a evita diferite probleme ce pot apărea în relaţiile de drept este suficient de a profita de servicii juridice competente.

Activitatea Biroului de avocaţi este axată pe un spectru larg de acordare a serviciilor şi consultaţiilor juridice.

 

Biroul de avocaţi acordă următoarele servicii juridice:

Consultaţii  în faza pregătitoare şi la închierea actelor juridice.

Pregătirea şi redactarea actelor juridice(acţiuni în judecată,demersuri,plîngeri,cereri ş.a.m.d).

Deservirea juridică(plata prin abonament) a persoanelor fizice şi juridice.

Asistenţa  juridică în cadrul procedurii de executare.

Asistenţă juridică la întoarcerea datoriilor pe cale judiciară.

Consultaţii juridice competente în diferite domenii.

Consultaţii scrise şi pregătirea proiectelor de contracte.

Expertizarea juridică a contractelor şi altor acte juridice.

Asistarea  avocatului la convorbirile din  faza premergătoare încheierii contractului.

Pregătirea(consultaţie scrisă) a precontractelor.

Expertizarea juridică a actelor interne a persoanelor juridice.

Cauze civile.

Litigii privind moştenirea.

Cauze penale.

Litigii locative.

Litigii familiale(divorţ, împărţirea averii proprietate în devălmăşie, stabilirea domiciliului copiilor minori, încasarea pensiei alimentare pentru întreţinere, decăderea din drepturile părinteşti, ş.a.m.d.).

Litigii de muncă.

Litigii privind imobilele.

Acordăm servicii juridice în instanţele de judecată de toate nivelurile.

Acordăm servicii juridice în complex.

Consultaţia juridică - prezintă în sine - o analiză profundă, sub toate aspectele a situaţiei create din punct de vedere juridico- legală şi tălmăcirea soluţiei optimale pentru situaţia dată.

 

Biroul Asociat de Avocaţi "Interlawyer" acordă diferite servicii şi consultaţii juridice(orale şi scrise) persoanelor fizice şi juridice.

Avocaţii noştri vor găsi variantele optimale legale ,pentru a Vă apăra drepturile şi interesele Dumneavoastre, din situaţiile dificile în care aţi nimerit.

Consultaţia juridică la timp v-a permite să nu săvîrşiţi erori pe viitor sau să găsiţi rezolvarea(soluţia) acelor probleme care deja au survenit în viaţa cotidiană.

Avocaţii noştri ţin la curent  toate modificările din legislaţia naţională, astfel Vă vor acorda servicii juridice calitative.