Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
        

 
Litigii privind accidendete rutiere – Ieşirea la faţa locului accidentului rutier în caz de urgenţă.Atacarea  acţiunilor  ilegale (inacţiuniilor) a personalului din poliţia rutieră, asistarea în organizarea unei examinări independente tehnice şi de înregistrare a documentelor necesare, colectarea de informaţiilor despre accident şi situaţia  financiară a vinovatului de accident,  cerere de  asigurarea acţiunii în judecată , arestarea  proprietăţii vinovatului de un accident , stabilirea  valoarii reziduală şi pierderea valorii automobilului, acţiuni în judecată faţă de companiile  de asigurari, acţiuni depuse  faţă de cei vinovaţi în faţa instanţelor de jurisdicţie generală,  pregătirea şi depunerea unei declaraţii în faţa nstanţei,  elaborarea unui proiect de acord de decontare şi aprobarea acestuia de către instanţa judecătorească, apelarea hotărîrilor de judecată, executarea hotărîrilor judecătoreşti  şi interacţiunea cu executorii judecătoreşti.