Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
        

 
Cauze penale - de  apărare  a drepturilor  bănuitului, învinuitului la etapa anchetei preliminare şi în instanţa de judecată, reprezentând participarea victimei  şi a martorilor  la orice etapă a anchetei preliminare şi judiciare, reprezentarea  reclamantului şi  a pârâtului a  acţiunii civile într-un caz penal, prezentarea avocatului în cazul  reţinerii  clientului său şi efectuarea acţiunilor procesuale imediate. Elaborarea de reclamaţii, petiţii şi căile de atac în cauzele penale.