Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
 
 
          

 
CUANTUMUL ONORARIILOR:
Onorariuleste conformat cu recamendarea  Baroului Avocaţilor din  Republica Moldova din 28 decembrie 2014.
 
1. Consultare verbală cu o durată de pînă la 15 min. de la 150 lei
2. Consultare verbală cu o durată între 15-60 min. de la  800 - 1300 lei
3. Consultare verbală ce depăşeşte 60 min. de la 1300 - 2000 lei
4. Consultare scrisă de la 700 - 2300 lei
5. Vizitarea clientului in SIZO /izolator preventiv/ de la 2000 lei
6. O zi de muncă cu ieşirea în afara razei Chişinău de la 2000 lei
7. Eliberarea mandatului pentru o singură actiune procesuală de la 4000 lei
8. Cauze civile cu caracter nepatrimonial de la 8000 - 10000 lei
9. Taxa de participare pentru o şedinţă de la 1500 lei
10. Cauze penale de la 10000 - 150 000 lei
11. Cauze în contencios administrativ de la 10000 - 50 000 lei
12. Cauze civile cu caracter patrimon de la 10000 lei + 10 % din valoarea litigiului.
13. Reprezentarea în instanţile internaţionale de la 2000 - 15 000 euro
14. Taxa minimă pentru o oră de lucru în I.I. de la 150 euro
15. Cunoştinţă cu materialele dosarului de la 2000 lei
 
 Şeful  B.A.A. INTERLAWYER                               A. Pogolşa