Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
         

 
Pagina oficială a Republicii Moldova  http://www.moldova.md
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova  http://www.fisc.md
Procuratura Generală  http://www.procuratura.md
Serviciul de Informaţii şi Securitate  http://www.sis.md
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova  http://www.justice.gov.md
Avocatura în Moldova http://www.avocatul.md
Registrul de stat al actelor normative al Republicii Moldova http://www.justice.md/
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova http://www.mai.md
Judecătoria Economică http://www.rol.md/Econ/index.htm
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului http://www.echr.coe.int
Curtea Supremă de Justiţie
http://www.csj.md
Curtea de Apel
http://www.rol.md
Organizaţia de protecţie a drepturilor omului http://www.amnesty.md