Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
        

 
Litigii  funciare - recunoaşterea  dreptului de proprietate asupra terenurilor, privatizarea terenurilor şi atacarea refuzului privind respingerea de privatizare, stabilirea procedurilor de utilizare a terenurilor, atacarea  refuzului de înregistrare a dreptului de  proprietate asupra terenurilor, invalidare a tranzacţiilor cu terenuri, secţiunea de terenuri între proprietarii, definirea limitelor de teren , litigiile privind sondaj terenurilor, consolidarea terenurilor agricole, reclasificarea terenului şi permisiunea utilizarii lui, îndepărtarea de teren de la posesie ilegală, eliminarea barierelor din calea de  utilizare a terenului, contractul de arendă teren (încheierea, modificarea, rezilierea, reînnoire pentru o perioadă suplimentare),  încălcarile codului de urbanism (reguli de dezvoltare terestră), alte categorii de litigii funciare.