Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
        

 
Consultaţii la distanţe -  Acum dacă aveţi nevoie de asistenţă de avocat  în materie civilă, de familie, de muncă şi alte aspecte-ne puteti contacta
şi  avocatul nostru vă va consulta la distanţă. Puteţi încheia un acord cu    un avocat, achitaţi şi avocatul vă oferă recomandări verbale şi scrise privind menţinerea procesului de dvs., pregateşte  toate documentele necesare de procedură, pregateste cereri, declaraţii de cerere şi de alte documente.