Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
 
 
          

 
Despre Birou:
 
 Biroul Asociat de Avocaţi  „INTERLAWYER” a fost fondat în anul 2005.
 
 În cadrul B.A.A.”INTERLAWYER” activează mai mulţi avocaţi licenţiaţi şi competenţi în drept.
 
Fondator şi şef al B.A.A.”INTERLAWYER” este avocatul licenţiat     POGOLŞA ANGELA.
 
Dumneaiei a activat  în calitate de avocat licenţiat în perioada anilor  1999- 2005 în cadrul  Biroului Asociat de Avocaţi „Buiucani”, mun.Chişinău.
 
Din anul 2005  fondează şi activează în calitate de avocat licenţiat şi şef de birou în cadrul B.A.A. „INTERLAWYER”.
 
Din anul 2007  ea îşi face studiile de doctorant în drept la Universitatea din Taragona, Spania.
 
În cadrul carierii sale profesionale A. Pogolşa a acordat servicii juridice numeroaselor  persoane fizice şi  persoanelor juridice, care au rămas mulţumiţi de rezultate activităţii  sale şi au mai revenit la avocat pentru alte servicii juridice, sau au recomandat-o ca  avocat competent în materia juridică altor clienţi sau rude .
 
Avocatul Pogolşa are o atitudine profesională onestă  faţă de fiecare client al său în parte .
 Cunoştinţele sale  profunde  în domeniul legislaţiei naţionale şi internaţionale , avocatul  le aplică la fiecare caz în parte .  
Principiul de activitate  a avocatului Pogolşa Angela este acumulat şi demonstrat în practica de zi cu zi şi anume:
 „ Te costă mai ieftin să te adresezi la avocat pentru o consultaţie preventivă înaintea unei acţiuni nechibzuite, decît să eviţi consecinţele acestei  acţiunii nechibzuite pe motivul necunoaşterii legislaţiei în vigoare”.