Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
        

 
Încasarea datoriilor.
Consultaţii verbale privid încasare datorielor.
Dezvoltarea tactici de afaceri şi de a construi relatii cu debitorul , într-o cauză civilă pentru recuperarea datoriei în baza unui acord de împrumut, bilet la ordin care derivă din datorie. Reprezentarea intereselor în fază pre-judiciară. Reprezentarea intereselor direct în instanţa de judecată dacă este necesar. Reprezentarea în Curtea de Apel .Obţinerea titlului executoriu pentru executare şi soluţii .Reprezentarea intereselor în faza executării.