Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
        

 
Litigii privind asigurările – consultaţii  verbale şi scrise privind asigurarea persoanelor şi  asigurarea bunurilor, evaluarea juridică a acţiunilor şi a deciziilor  societăţilor de asigurare, asistenţă în organizarea unei examinări independente, înregistrarea documentelor necesare, pregătirea cererilor şi a altor documente necesare, participarea  la negocierile cu societăţile de asigurare, reprezintarea clienţilor în instanţele de competenţă generală, pregătirea şi depunerea unei declaraţii în faţa instanţei, implicarea directă în  studierea şi pregătirea unui proiect de acord de decontare şi aprobarea acestuia de către instanţa judecătorească, atacarea în  instanţa de recurs, executarea hotărîrilor  judecătoreşti şi interacţiunea cu executorii judecătoreşti.