Persoanelor fizice
Avocatul familiei
Cauze penale
Cauze civile
Contract nupţial
Litigii familiale
Litigii de muncă
Litigii privind moştenirea
Litigii locative
Litigii privind asigurările
Litigii privind accidente rutiere
Apărarea dreptului consumatorului
Litigii funciare
Consultaţii la distanţe
Consultaţii privind construcţia imobilelor             
Reprezentarea în Curtea Europeană
Deplasări în raion
 
Persoanelor juridice
Litigii privind impozitările
Apărarea intereselor în organele  de control
Litigii vamale
Încasarea datoriilor
Reprezentarea la executare
Reprezentarea în judecată
     

 
Acordarea serviciilor juridice prin intermediul abonamentului.
 
În ce constau priorităţile acordării serviciilor juridice prin intermediul abonamentului ?
 
În primul rînd, corelaţia  avocat-client construită pe baza unui contract de abonare,duce la crearea  şi întîrirea unor relaţii de încredere pe o durată mai mare de timp, serviciile acordate de avocat sunt la îndemîna clientului în orice timp  disponibil şi la orice situaţie neprevîzută ,avocatul  este antrenat în toate problemele clientului şi sub toate aspectele aprofund cunoscînd activitatea şi specificul clientului său, îi permite în ansamblu să găsească cele mai rezonabile soluţii legale pentru clientul său.
 
Deasemenea Clientul său primeşte posibilitatea de a se consulta pe orice întrebare curentă  şi a hotărî orice problemă strigentă.
 
Pentru  persoanele juridice
 
Pachetul de servicii „Optimal”, tariful este 200 euro lunar:
-consultaţii orale(inclusiv telefonice)- pînă la 5 consultaţii  pe lună.
-consultaţii scrise (contracte,pretenţii,plingeri,) pînă la 3 documente pe lună.
-expertiza documentelor-pînă la 3 documente pe luna.
-posibilitatea de a apela la „serviciul  de urgenţă a avocatului”- se achită suplimentar conform tarifelor stabilite de biroul avocatului.
 
Pachetul de servicii „Super”,  tariful este de 400 euro lunar:
consultaţii orale(inclusiv telefonice)- pînă la 10 consultaţii  pe lună.
-consultaţii scrise (contracte,pretenţii,plingeri,) pînă la 7 documente pe lună.
-expertiza documentelor-pînă la 7 documente pe luna.
- prezenţa avocatului în oficiul Dumneavoastre- 4 ore lunar(în caz de necesitate)
-posibilitatea de a apela la „serviciul  de urgenţă a avocatului”-( prima apelare se achită  50 % din tarifele stabilite de biroul avocatului).
 
Pachetul „VIP”, tariful este de 800 euro lunar:
consultaţii orale(inclusiv telefonice)- nelimitate .
-consultaţii scrise (contracte,pretenţii,plingeri,) –după necesitate.
-expertiza documentelor- după necesitate.
- prezenţa avocatului în oficiul Dumneavoastre- 8 ore lunar(în caz de necesitate)
-posibilitatea de a apela la „serviciul  de urgenţă a avocatului”-( primele două  apelari se achită  50 % din tarifele stabilite de biroul avocatului, iar restul apelărilor se achită conform tarifelor  stabilite de biroul avocatului)
 
În preţurile indicate mai sus nu sunt incluse serviciile de reprezentare în judecată.
Preţurile indicate mai sus pot fi revăzute de către părţi prin înţelegere reciprocă în funcţie de volumul de lucru,direcţiile de activitate ale clientului, şi numărul de  angajaţilor  din cadrul persoanei juridice.
 
Pentru  persoanele fizice:
 
Pachetul de servicii „Optimal”, tariful este 150  euro lunar:
- consultaţie în oficiul avocatului -1 consultaţie pe lună.
-consultaţii orale(inclusiv telefonice)- pînă la   5 consultaţii  pe lună.
-consultaţii scrise (contracte,pretenţii,plingeri,) pînă la  1 document pe lună
-posibilitatea de a apela la „serviciul  de urgenţă a avocatului”- se achită suplimentar conform tarifelor stabilite de biroul avocatului.
 
Pachetul de servicii „Super”,  tariful este de 300 euro lunar:
-consultaţie în oficiul avocatului -2 consultaţii pe lună.
-consultaţii orale(inclusiv telefonice)- pînă la 7 consultaţii  pe lună.
-consultaţii scrise (contracte,pretenţii,plingeri,) pînă la 3 documente pe lună.
-posibilitatea de a apela la „serviciul  de urgenţă a avocatului”-( prima apelare se achită  50 % din tarifele stabilite de biroul avocatului).
 
Pachetul „VIP”, tariful este de 600 euro lunar:
-consultaţii orale în oficiu avocatului (inclusiv telefonice)- nelimitate .
-consultaţii scrise (contracte,pretenţii,plingeri,) –după necesitate.
-expertiza documentelor- după necesitate.
- prezenţa avocatului în oficiul Dumneavoastre- 8 ore lunar(în caz de necesitate)
-posibilitatea de a apela la „serviciul  de urgenţă a avocatului”-( prima apelare este inclusă în preţul pachetului, iar următoarele două  apelari se achită  50 % din tarifele stabilite de biroul avocatului, iar restul apelărilor se achită conform tarifelor  stabilite de biroul avocatului).
 
În preţurile indicate mai sus nu sunt incluse serviciile de reprezentare în judecată pe cauzele civile şi la ancheta penală pe cauzele penale.
 
Preţurile indicate mai sus pot fi revăzute de către părţi prin înţelegere reciprocă în funcţie de volumul de lucru,direcţiile de prioritate  ale clientului.